Pogoji in določila

Spletno mesto www.telegroup.si je v lasti in upravljano s strani družbe TeleGroup Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju TeleGroup Slovenija). Dokumenti, podatki in informacije, objavljeni na naši spletni strani, se ne smejo na noben način posredovati ali uporabljati v komercialne namene brez izrecnega soglasja TeleGroup Slovenija ali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo TeleGroup Slovenija ali kateri koli tretji osebi. Dokumenti, fotografije, podatki in informacije, objavljene na tej spletni strani, se lahko uporabljajo samo za individualne potrebe obiskovalcev spletne strani (v nadaljnjem besedilu: Uporabnik) v skladu z vsemi avtorskimi in lastninskimi pravicami in pravicami tretjih oseb.

Uporabnik sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe spletne strani telegroup.si.

Spletno mesto telegroup.si uporablja tako imenovane piškotke v skladu s Pravilnikom o piškotkih.

TeleGroup Slovenija se zavezuje, da bo spoštoval anonimnost in zasebnost uporabnikov spletnega mesta telegroup.si v skladu s pozitivnimi predpisi in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

TeleGroup Slovenija v celoti zavrača vso in kakršno koli odgovornost, ki lahko na kakršen koli način nastane ali je na kakršen koli način povezana z uporabo te spletne strani, oz. kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala uporabniku ali kateri koli tretji osebi v zvezi z uporabo vsebine spletnega mesta telegroup.si.

Spletno mesto telegroup.si vsebuje informacije o naših rešitvah in storitvah ter povezave do drugih spletnih mest, ki so jih ustvarile tretje osebe in bodo označene kot take, kadar koli je to mogoče. TeleGroup Slovenija nima nadzora nad objavljenimi informacijami ali drugimi spletnimi mesti in zavrača vso odgovornost za točnost in razpoložljivost vsebin na spletnih mestih, ki so jih ustvarile tretje osebe.

Z uporabo spletnega mesta telegroup.si se šteje, da je uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in določili, vključno z določbami o obdelavi osebnih podatkov in možnostmi, povezanimi s piškotki, ter da se z njimi strinja.

TeleGroup Slovenija si pridržuje pravico, da v skladu s svojo poslovno politiko ali spremembami pozitivnih predpisov spremeni splošne pogoje uporabe spletnega mesta, o čemer obvesti uporabnike na običajen način.