Diagram Communications se bo slovenski javnosti prvič predstavil 9. septembra v Novi Gorici (Hotel Perla, ob 12. Uri) na konferenci INFOSEK 2021.

Primož Bedrač, naš vodja poslovnega razvoja, bo kot predavatelj zastopal Diagram Communications. Že preko dvajset let deluje na različnih področjih informacijskih tehnologij. Pri tem je prehodil pot od sistemskega administratorja, tehničnega svetovalca v prodaji do vodje prodajnega oddelka. Področja delovanja so bila različna, predvsem pa so bili to domači in mednarodni projekti na področju sistemske infrastrukture, neprekinjenega poslovanja, podatkovnih baz, omrežij, kibernetske varnosti, ITSM in sistemov za shranjevanje podatkov.

Ker je trenutno zadolžen za uvajanje novih tehnologij in rešitev v družbi TeleGroup, bo tematika na katero se bo osredotočil inovacije in strategije vodilnih proizvajalcev IT rešitev oziroma iskanje odgovorov na vprašanje “Kaj vodilni delajo drugače?”.

Industrija kibernetske varnosti je nedvomno eno najbolj dinamičnih področij industrije IT. V zgodovini kibernetske varnosti je kar nekaj proizvajalcev, ki so bili v nekem trenutku vodilni na svojem področju, danes pa so potisnjeni v položaj nišnega igralca ali pa jih je prevzela konkurenca. Spet drugi so se uspeli zlasti s pametno strategijo in običajno tudi z neorgansko rastjo preoblikovati iz nišnih igralcev v pomembne igralce na trgu.

Del predavanja bo namenjen tudi današnjim izzivom kibernetske varnosti in merilom na podlagi katerih analitiki določene proizvajalce postavljajo bolje kot druge.

INFOSEK je ena izmed najobsežnejših in najpomembnejših konferenc o informacijski varnosti v regiji. To je že 19. uspešno leto, ko strokovnjakom za informacijsko varnost iz regije ponuja priložnost, da spoznajo najnovejše trende, dogodke in vprašanja v zvezi z varnostjo informacij in obvladovanjem informacijskih tveganj.

Tridnevno srečanje na katerem se zberejo vodilni strokovnjaki za IT in informacijsko varnost bo potekalo od 8. do 10. Septembra v hotelu Perla v Novi Gorici. Pričakuje se preko 600 udeležencev, 130 predavateljev in 50 sponzorjev.

Pridružite se nam 9. septembra na: infosek.net/en/registration

Program konference: infosek.net/predavanja#759